Rejestracja
Dodaj ogłoszenie
"Mały trójpak" w Senacie - podsumowanie tygodnia

W mijającym tygodniu (8-12 lipca) zakończyło się 37. posiedzenie Senatu, na którym Senatorowie wprowadzili 59 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (tzw. Mały trójpak) - http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,49,1.html

 

Do najważniejszych zmian należą:

1) wprowadzenie znacznych ułatwień w zakresie przyłączania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do sieci,

2) zwolnienie z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej prosumentów - właścicieli mikroinstalacji, czyli instalacji o mocy poniżej 40 kW produkujących energię elektryczną (nie będą oni musieli posiadać odpowiedniej koncesji)

3) przyjęto obowiązek zakupu energii z mikroinstalacji po cenie równej 80% średniej ceny energii z roku poprzedniego

4) odrzucono poprawkę mającą na celu ograniczenie mocy nominalnej mikroinstalacji – z proponowanych 40 KW do 10KW

 

Przegląd prasy:

Wnioski z senackiej debaty na temat energetyki odnawialnej
http://gramwzielone.pl/trendy/7373/wnioski-z-senackiej-debaty-na-temat-energetyki-odnawialnej

Mały trójpak i kaganiec w mikroinstalacjach
http://energia-pl.pl/energia/maly-trojpak-i-kaganiec-w-mikroinstalacjach/

Senat decyduje o małym trój paku istnieją poprawki istotne dla prosumentów
http://www.on-eco.pl/senat-decyduje-o-malym-troj-paku-istnieja-poprawki-istotne-dla-prosumentow/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama
Zareklamuj się
Zielone Zawody Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej   RePowerMap.org