Rejestracja
Dodaj ogłoszenie
System aukcyjny OZE - na czym polega?

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj (tj. wtorek, 08.04.2014) projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Zaproponowano w nim m.in aukcyjny system wsparcia dla OZE. Celem ustawy jest uzyskanie co najmniej 15-procentowego udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r, a tzw. aukcje OZE mają zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2015 r. (dotychczasowi wytwórcy będą mieli wybór, czy chcą przystąpić, czy pozostać w systemie certyfikatów).


Na czym polega system aukcyjny OZE?W systemie aukcyjnym to rząd ma decydować, ile energii odnawialnej potrzebuje - m.in. dla spełnienia celów polityki klimatycznej UE - i rozpisywać aukcje na jej dostarczenie dla poszczególnych technologii OZE i wielkości źródeł.


Aukcje OZE - AukcjeOZE.plZgodnie z projektem, aukcje, co najmniej raz w roku ma ogłaszać, organizować i przeprowadzać prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem aukcji będzie musiał zamiesić w BIP URE ogłoszenie o aukcji. Aukcje wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z OZE. W zamian dostaną gwarancję wsparcia przez 15 lat. Cena kupowanej energii będzie waloryzowana o poziom inflacji.

Aukcje będą oddzielne dla instalacji o mocy powyżej i poniżej 1 MW, przy czym co najmniej 25 proc. puli wsparcia będzie zarezerwowane dla tych mniejszych. Minister gospodarki będzie podawał tzw. "cenę referencyjną", czyli maksymalną, za jaką będzie można zakupić w danym roku energię z OZE.


źródła:
http://www.wprost.pl/ar/443397/Rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-OZE-Nowe-zasady-wsparcia-zielonej-energii/
http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/nowy-system-wsparcia-dla-odnawialnych-zrodel-energii,58652.html

 


Reklama
Zareklamuj się
Zielone Zawody Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej   RePowerMap.org